REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
201. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-24 12:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
202. Dostawa i montaż stołów konferencyjnych do Sali Posiedzeń Rady Gminy Grodzisko Dolne 2019-07-19 14:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
203. Zarządzenie Nr 55/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-07-19 13:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
204. Zakup i dostawa krzeseł konferencyjnych do Sali Posiedzeń Rady Gminy Grodzisko Dolne 2019-07-19 12:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
205. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.15.2019 2019-07-18 13:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
206. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-17 08:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
207. Budżet 2019-07-16 14:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
208. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.12.2019 2019-07-16 14:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
209. Protokół Nr IX/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 czerwca 2019r 2019-07-16 13:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
210. Protokół Nr IX/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 czerwca 2019r 2019-07-16 13:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
211. Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji do projektu "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Grodzisko Dolne" realizowanego w ramach projektu "e - Misja - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego" 2019-07-16 12:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
212. Zarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-07-16 12:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
213. Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS Wójta Gminy Grodzisko Dolne o zmiany innych Zarządzeń Wójta Gminy Grodzisko Dolne 2019-07-16 12:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
214. Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-07-16 12:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
215. Zarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji majątku ruchomego w budynku Szkoły Podstawowej w Zmysłówce 2019-07-16 12:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
216. Zarządzenie Nr 49/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2019-07-16 12:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
217. Zarządzenie Nr 48/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-07-16 12:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
218. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Koło Gospodyń Wiejskich w Zmysłówce - 16.07.2019r. 2019-07-16 08:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
219. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.11.2019 2019-07-15 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
220. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-12 10:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
221. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.11.2019 2019-07-11 11:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
222. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2019-07-11 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
223. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Chowie i hodowli jesiotrów konsumpcyjnych oraz produkcji ikry na kawior w Podlesiu, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski, województwo podkarpackie" 2019-07-10 11:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
224. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-09 13:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
225. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-09 12:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
226. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.12.2019 2019-07-08 09:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
227. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-05 09:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
228. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-05 09:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
229. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-05 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
230. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-05 09:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
231. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2019-07-02 10:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
232. Uchwała Nr V/10/2017 z dnia 16.01.2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Grodzisko Dolne na 2017r. 2019-06-27 08:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
233. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku ?Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa? wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej 2019-06-26 11:21 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
234. Uchwała Nr V/9/2017 z dnia 16.01.2017 w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodzisko Dolne określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2017-2025 2019-06-26 11:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
235. Budowa dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2019-06-26 09:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
236. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzysznie Rozwoju Wsi Chodaczów 2019-06-26 07:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
237. Informacja o udzieleniu dotacji na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Grodzisko Dolne na rok 2017 2019-06-25 11:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
238. Zarządzenie Nr 39a/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 maja 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-06-24 11:05 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
239. Zarządzenie Nr 39a/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 maja 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-06-24 11:04 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
240. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 6 turbin wiatrowych o mocy do 3.0 MW (włącznie) w Gminie Grodzisko Dolne, powiecie leżajski, w województwie podkarpackim, na działkach o numerach: 343, 344, 345, 346 obręb Wólka Grodziska oraz 2608, 2609, 2610, 2611, 2625, 2626, 2827, 2826, 2825, 2824, 2852, 2850, 2849, 2918, 2929, 2927, 2926 obręb Grodzisko Górne" 2019-06-24 11:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
241. Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-06-24 11:01 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
242. Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-06-24 11:00 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
243. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska 2019-06-24 11:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
244. Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-06-24 10:57 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
245. Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-06-24 10:56 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
246. Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-06-24 10:55 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
247. Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-06-24 10:54 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
248. Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-06-24 10:53 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
249. Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-06-24 10:53 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
250. Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-06-24 10:52 Małgorzata Halasa aktualizacja treści

Strona: 5 z 50


powrót na górę strony