REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
301. Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 - Przewodniczący Rady Gminy 2020-04-15 15:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
302. Nieodpłatna pomoc prawna 2020-04-15 15:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
303. Wykonanie placu zabaw w Grodzisku Górnym - RI.271.2.11.2020, 31.03.2020r 2020-04-15 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
304. Nieodpłatna pomoc prawna 2020-04-15 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
305. Nieodpłatna pomoc prawna 2020-04-14 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
306. Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 14 kwietnia 2020r. 2020-04-14 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
307. Nieodpłatna pomoc prawna 2020-04-14 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
308. Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 14 kwietnia 2020r. 2020-04-14 13:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
309. Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 14 kwietnia 2020r. 2020-04-14 13:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
310. Nieodpłatna pomoc prawna 2020-04-14 13:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
311. Petycja nr 2 w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") - Renata Sutor z dnia 03.04.2020r. 2020-04-14 09:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
312. Zaproszenie na sesję 2020-04-14 09:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
313. Petycja nr 1 w interesie publicznym "Stop zagrożeniu zdrowia i życia" - Koalicja Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca i jej doradcy z dnia 23.03.2020 2020-04-14 08:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
314. Petycja nr 1 w interesie publicznym "Stop zagrożeniu zdrowia i życia" - Koalicja Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca i jej doradcy z dnia 23.03.2020 2020-04-14 08:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
315. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarz Gminy 2020-04-14 08:55 Grzegorz Potaczała usunięcie artykułu
316. Petycje 2020-04-14 08:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
317. Sołectwa 2020-04-10 15:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
318. Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2020-04-10 13:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
319. Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2020-04-10 13:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
320. Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2020-04-10 13:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
321. Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne 2020-04-09 14:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
322. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku DOlnym 2020-04-09 14:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
323. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2020-04-09 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
324. Zarządzenie Nr 12/19 z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów 2020-04-09 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
325. Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne 2020-04-09 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
326. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku DOlnym 2020-04-09 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
327. Wykonanie placu zabaw w Grodzisku Górnym - RI.271.2.11.2020, 31.03.2020r 2020-04-09 14:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
328. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/20/2019 z dnia 31.01.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowanie deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej 2020-04-09 14:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
329. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/9/2019 z dnia 31.01.2019 w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w WPF 2020-04-09 12:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
330. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku ?Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa? wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej - RI.271.5.2019 2020-04-09 12:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
331. Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie 2020-04-09 11:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
332. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Grodzisko Dolne - 05.02.2019r. 2020-04-09 11:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
333. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - SRW Chodaczów - 31.01.2019r. 2020-04-09 10:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
334. Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Grodzisko Dolne 2020-04-09 10:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
335. Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Grodzisko Dolne 2020-04-09 10:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
336. Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Grodzisko Dolne 2020-04-09 10:36 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
337. Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 R - Grodzisko Dolne ? k/SKR-u w km 0+000 - 0+328 - RI.271.2.2019 2020-04-09 10:33 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
338. Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne na rok szkolny 2019/2020 2020-04-09 10:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
339. Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 R - Grodzisko Dolne ? k/SKR-u w km 0+000 - 0+328 - RI.271.2.2019 2020-04-09 10:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
340. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku "Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa" wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej - RI.271.5.2019 2020-04-09 10:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
341. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - SRW Chodaczów - 31.01.2019r. 2020-04-09 10:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
342. Zarządzenie nr 7/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-04-07 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
343. Zarządzenie nr 6/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-04-07 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
344. Zarządzenie nr 5/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-04-07 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
345. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK 2020-04-07 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
346. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2020-04-07 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
347. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK 2020-04-07 14:38 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
348. Zaproszenie na sesję 2020-04-06 13:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
349. Zarządzenie nr 4/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie powołania gminnego koordynatora i zespołu zadaniowego do spraw przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w Gminie Grodzisko Dolne w nocy z 13 na 14 lutego 2019r. 2020-04-01 13:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
350. Zarządzenie nr 3/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny złożonych wniosków o przyznanie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Grodzisko Dolne 2020-04-01 11:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 7 z 69


powrót na górę strony