REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
301. Ogłoszenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Spotkanie integracyjne OSP w Chodaczowie z pokazem sprzętu pożarniczego" 2019-02-26 10:45 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
302. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-02-25 14:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
303. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-02-25 14:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
304. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-02-25 14:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
305. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-02-25 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
306. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-02-25 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
307. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-02-25 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
308. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-02-25 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
309. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-02-25 14:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
310. Zaproszenie na sesję 2019-02-25 14:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
311. Obwieszczenie Starosty Leżajskiego dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R (Żołynia) gr. pow. ? Grodzisko Dolne, poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka, gmina Grodzisko Dolne, w km 2+675 - 4+338" 2019-02-25 14:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
312. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne 2019-02-25 14:02 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
313. Zaproszenie na sesję 2019-02-25 14:02 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
314. Urząd Gminy 2019-02-21 14:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
315. Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
316. Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2015 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
317. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+735 - 7+355" 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
318. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Grodzisku Dolnym i Opaleniskach 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
319. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 889 położonej w Zmysłówce 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
320. Obwieszczenie dot.zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę chodnika w Opaleniskach 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
321. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Grodzisku Dolnym 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
322. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+735 - 7+355 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
323. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+735 - 7+355" 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
324. Zaproszenie na sesję 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
325. Remont chodnika na terenie gminy Grodzisko Dolne - I etap 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
326. Obwieszczenie dot.zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę chodnika w Opaleniskach 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
327. SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS w roku 20015 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
328. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+735 - 7+355 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
329. Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2019-02-21 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
330. Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2015 2019-02-21 14:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
331. Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018 2019-02-21 12:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
332. Informator 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
333. Wójt Gminy Grodzisko Dolne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Grodzisku Górnym 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
334. Ogłoszenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Integracja grodziskich kobiet"" 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
335. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
336. WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY GRODZISKO DOLNE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
337. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R (Żołynia) gr. pow. ? Grodzisko Dolne, poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka, gmina Grodzisko Dolne, w km 2+675 - 4+338" 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
338. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1274R poprzez budowę chodnika w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+197 - 5+030" 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
339. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1274R poprzez budowę chodnika w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+197 - 5+030" 2019-02-21 12:21 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
340. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R (Żołynia) gr. pow. ? Grodzisko Dolne, poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka, gmina Grodzisko Dolne, w km 2+675 - 4+338" 2019-02-21 12:21 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
341. WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY GRODZISKO DOLNE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2019-02-21 12:20 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
342. Wójt Gminy Grodzisko Dolne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Grodzisku Górnym 2019-02-21 12:20 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
343. Informator 2019-02-21 12:20 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
344. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-02-20 19:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
345. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-02-20 19:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
346. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-02-20 19:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
347. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-02-20 19:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
348. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-20 15:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
349. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarz Gminy 2019-02-18 15:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
350. Sołectwa 2019-02-18 08:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 7 z 43


powrót na górę strony