REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
351. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-02-20 19:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
352. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-20 15:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
353. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarz Gminy 2019-02-18 15:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
354. Sołectwa 2019-02-18 08:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
355. Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2019-02-18 07:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
356. Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2015 2019-02-18 07:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
357. Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2019-02-18 07:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
358. Sprawozdanie Rb-Z za rok 2015 2019-02-18 07:53 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
359. Sprawozdanie Rb- UZ na koniec 2015 2019-02-18 07:53 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
360. Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne na rok szkolny 2019/2020 2019-02-15 13:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
361. Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne na rok szkolny 2019/2020 2019-02-15 13:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
362. Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 R - Grodzisko Dolne k/SKR-u w km 0+000 - 0+328 - RI.271.2.2019 2019-02-15 10:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
363. Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 R - Grodzisko Dolne k/SKR-u w km 0+000 - 0+328 - RI.271.2.2019 2019-02-15 10:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
364. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-14 12:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
365. Uchwała nr V/21/2016 z dnia 01.02.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowosci planowanej kwoty długu Gminy Grodzisko Dolne określonej w WPF Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016 - 2023 2019-02-14 12:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
366. Uchwała nr V/21/2016 z dnia 01.02.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowosci planowanej kwoty długu Gminy Grodzisko Dolne określonej w WPF Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016 - 2023 2019-02-14 12:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
367. Budżet 2019-02-14 12:24 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
368. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.1.2019 2019-02-14 11:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
369. Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne 2019-02-12 15:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
370. Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne 2019-02-12 15:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
371. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2019-02-12 11:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
372. Zarządzenie Nr 12/19 z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów 2019-02-12 10:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
373. Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne 2019-02-11 12:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
374. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.3.2019 2019-02-11 11:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
375. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku DOlnym 2019-02-11 08:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
376. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-07 12:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
377. Protokół Nr XV/1/2016 Z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 stycznia 2016r. 2019-02-07 07:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
378. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-06 11:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
379. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Chowie i hodowli jesiotrów konsumpcyjnych oraz produkcji ikry na kawior w Podlesiu, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski, województwo podkarpackie" 2019-02-05 11:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
380. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/20/2019 z dnia 31.01.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowanie deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej 2019-02-05 10:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
381. Sołectwa 2019-02-05 10:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
382. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/9/2019 z dnia 31.01.2019 w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w WPF 2019-02-05 10:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
383. Informator 2019-02-05 10:34 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
384. Informator 2019-02-05 10:34 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
385. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku "Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa" wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej - RI.271.5.2019 2019-02-05 10:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
386. Informator 2019-02-05 10:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
387. Informator 2019-02-05 10:21 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
388. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-05 10:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
389. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 2019-02-05 10:19 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
390. Budżet 2019-02-05 10:19 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
391. Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie 2019-02-05 10:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
392. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 2019-02-05 10:17 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
393. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 2019-02-05 10:17 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
394. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Grodzisko Dolne - 05.02.2019r. 2019-02-05 09:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
395. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 2019-02-05 09:55 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
396. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 2019-02-05 09:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
397. Informator 2019-02-05 09:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
398. Zaproszenie na sesję 2019-02-05 08:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
399. Zawiadomienie o zgromadzonych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1274R poprzez budowę chodnika w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+197 ? 5+030" 2019-02-05 08:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
400. Zawiadomienie o zgromadzonych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R (Żołynia) gr. pow. ? Grodzisko Dolne, poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka, gmina Grodzisko Dolne, w km 2+675 - 4+338" 2019-02-05 08:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 8 z 43


powrót na górę strony